آسان محاسب نسخه از ارقام سیستم
06135544422
لیست مطالب
support

پشتیبانی و استقرار سیستم‎ها‎‎ی نرم افزاری

پشتیبانی سیستم‎ها‎‎ی نرم افزاری چیست؟ زمانی که یک نرم افزار تولید می‎شود، برای عرضه به مشتری، نیازمند فردی است تا بتواند بر مراحل نصب و قابلیت‎ها‎‎ی برنامه مسلط شود که این فراد به مشتری کمک می‎نماید تا از نرم افزار ...
۱۰

پشتیبانی سیستم های نرم افزاری آسان محاسب ( ارقام سیستم )

خدمات پشتیبانی خدمات پشتیبانی شرکت آسان محاسب (ارقام سیستم) یکی از مراحل اصلی چرخه‌ی حیات محصولات و ارتباط پایدار با مشتریان است. ضوابط و فرایندهای موجود در بخش پشتیبانی بر اساس دفاع از حقوق مشتریان و موفقیت سازمان مشتری بنا ...